Website-beheerder aansprakelijk voor Google-resultaat? Noot bij Rechtbank Amsterdam, 13 mei 2009, KG ZA 09-938 SR/MdB, Zwartepoorte Goes B.V. tegen Schoonderwoerd c.s.

Is een websitebeheerder aansprakelijk voor de manier waarop Google indexeert? Je zou denken van niet, maar de voorzieningenrechter Amsterdam oordeelt van wel (zie: Rechtbank Amsterdam, 13 mei 2009, KG ZA 09-938 SR/MdB, Zwartepoorte Goes B.V. tegen Schoonderwoerd c.s.).

De kwestie in het kort: website http://www.klup.nl geeft onder meer informatie over bedrijven. Op een informatiepagina worden wat standaard-gegevens (zoals adres) over een bepaald bedrijf opgesomd, met daaronder de mogelijkheid voor derden om extra informatie te geven over een bedrijf. Die extra informatie hoeft niet perse betrekking te hebben op het bedrijf waarover op die pagina algemene informatie wordt gegeven. Op die manier bevatte de pagina op klup.nl over autobedrijf Zwartepoorte (http://zwartepoorte.bedrijven.klup.nl/) naast algemene info ook diverse commentaren, waaronder een ongerelateerd commentaar over een ander bedrijf (Boot Rialto) dat failliet zou zijn.

In Google de termen <Zwartepoorte> en <failliet> intikken, leidde tot een zoekresultaat waarbij autobedrijf Zwartepoorte werd gekoppeld aan het commentaar over het failliette Boot Rialto; de zoeker werd doorverwezen naar de webpagina van Klup.nl. Zwartepoorte voelde zich ten onrechte virtueel failliet verklaard en eiste dat Klup.nl dit zoekresultaat onmogelijk maakte. De rechter heeft nu geoordeeld dat een Google-zoekresultaat onder de verantwoordelijkheid valt van de webbeheerder waarnaar verwezen wordt.

Maar waar is die verantwoordelijkheid op gebaseerd?

Interessant is dat op de website van Klup.nl niets staat dat niet klopt of dat inbreuk maakt! Zwartepoort lijdt schade door de (onjuiste) combinatie van gegevens door Google. Klup.nl heeft niet onzorgvuldig gehandeld door Informatie over een bepaald bedrijf op een zelfde pagina te plaatsen als informatie over andere bedrijven.

Wanneer een zoekmachine zoals Google de gegevens op een pagina combineert tot een onjuist resultaat, meent de rechter dat een website-beheerder voordeel heeft of kan hebben van het feit dat zijn website goed scoort in de Google-zoekresultaten. Als hij daar bij de inrichting van zijn webpagina al rekening mee houdt, heeft hij een eigen verantwoordelijkheid.

De vrijheid van meningsuiting gaat niet zover dat schadelijke zoekresultaten willens en wetens in stand mogen worden gehouden. Dit betekent dat de website-beheerder een zekere plicht heeft om schade voor een derde te voorkomen. Als de website-beheerder weet dat het zoekresultaat van Google tot reputatieschade leidt of kan leiden, handelt hij onrechtmatig als hij geen aanpassing doet na daarom gevraagd te zijn door die derde.

De zakelijke belangen van de betrokken partijen worden tegen elkaar afgewogen, en bovendien wordt gekeken hoe ingewikkeld het is om te voorkomen dat er in Google ongunstige zoekresultaten ontstaan. Hoe minder ingewikkeld aanpassingen zijn, hoe eerder van de website-beheerder verlangd mag worden dat hij die aanpassingen maakt.

Zelfs als de gegevens op een webpagina op zichzelf juist en niet beledigend zijn, kan de website-beheerder dus onrechtmatig handelen als hij nalaat om aanpassingen te verrichten. In de praktijk betekent dit dat een website-beheerder een zogenaamde notice-and-take-down procedure moet hebben.

Dit vonnis brengt eigenlijk niets nieuws (de rechter past gebruikelijke aansprakelijkheidsgronden aan voor de praktijk op het internet), maar er blijft iets onbevredigends aan kleven. Het is tenslotte Google dat een rare combinatie maakt en zijn klanten (en dat is iedereen die van Googles zoekdiensten gebruik maakt) op het verkeerde been zet.

De vraag is of je van een website-beheerder mag verlangen dat hij rekening houdt met iedere mogelijke combinatie van gegevens door zoekmachines? Kan hij dat eigenlijk wel?

Er is al geen algemene verplichting dat de internetdienstverlener vooraf toezicht uitoefent op de via hem aangeboden informatie op internet. En in dit geval lijkt me bovendien dat die informatie niet door de beheerder van de website wordt verzameld en verspreid maar door Google; strikt genomen zelfs ongevraagd, want Google indexeert alles en iedereen automatisch. De schade-toebrengende handelingen worden zonder tussenkomst of toestemming van Klup.nl verricht door Google.

De correcte analogie lijkt me in dit geval dan ook die van de redenering die de Hoge Raad heeft opgezet in de beroemde zaak over schade toegebracht door een TBS-veroordeelde tijdens diens proefverlof. De Hoge Raad oordeelde daar dat als de Staat (dat wil zeggen, de artsen van de TBS-inrichting) voldoende zorgvuldig hebben gehandeld bij de beoordeling en toestemming van respectievelijk voor het verzoek tot proefverlof, de door een derde geleden schade uitsluitend verhaald kon worden op de onrechtmatig handelende TBS-veroordeelde zelf.

Niet dat ik Google met een TBS-er wil gelijkstellen (iedere suggestie dienaangaande wijs ik nadrukkelijk van de hand!), maar het lijkt mij – met andere woorden – dat het verband tussen de schade voor Zwartepoorte en het handelen van Klup.nl ontbreekt.

Over krachtblog

Advocatenkantoor in Amsterdam, gespecialiseerd in Intellectuele Eigendom en effectieve procedures.
Dit bericht werd geplaatst in Internet, Onrechtmatige daad. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.