Belangrijk, maar niet spoedeisend: Consumentenbond v. Samsung.

consumentenbond vs samsungKwestie: Samsung smartphones werken op Google’s besturingssysteem ‘Android’. Ze blijken kwetsbaar voor een virus genaamd ‘Stagefright‘ en een nieuwe variant daarop, ‘Stagefright 2.0’ (en nog twee andere kwetsbaarheden, ‘certifigate’ en het ‘linux-lek’). De Consumentenbond vordert – kort samengevat – dat de rechtbank Samsung zal bevelen om consumenten duidelijk te informeren dat het Stagefright lek aanwezig is en wanneer Samsung een security update beschikbaar zal stellen om het lek te dichten. Bovendien moet Samsung volgens de Consumentenbond een security update aanbieden waardoor Stagefright en Stagefright 2.0 daadwerkelijk worden gedicht.

De vorderingen van de Consumentenbond in dit kort geding zijn gegrond op een oneerlijke (misleidende) handelspraktijk van Samsung en op non-conformiteit (artikel 7:17 BW: de verkochte smartphones bezitten niet die eigenschappen die de consument op grond van de koopovereenkomst mag verwachten). Op deze gronden moet volgens de Consumentenbond het Stagefright-lek en toekomstige kritische beveiligingslekken hersteld worden en moeten daadwerkelijk upgrades beschikbaar worden gesteld. Dit is Samsung volgens de Consumentenbond ook verplicht op grond van haar algemene zorgplicht (daar niet aan voldoen zou volgens de Consumentenbond een onrechtmatige daad opleveren i.d.z.v. artikel 6:162 lid 1 BW).

De Rb. vraagt zich allereerst af hoe groot het gevaar van ‘Stagefright’ is, en komt tot de conclusie (mede op grond van een rapport dat de Consumentenbond zèlf heeft overgelegd!), dat het met dit gevaar wel meevalt. In het rapport staat onder meer: There is no evidence that the Stagefright vulnerability can be actively exploited on Samsung devices…Vervolgens overweegt de voorzieningenrechter: “Voorts is van belang dat de Consumentenbond niet aannemelijk heeft gemaakt dat ook maar één smartphone van Samsung buiten een testomgeving (“in the wild”) is gehackt, laat staan dat hierdoor een gebruiker van een Samsungsmartphone is benadeeld.” En ten slotte oordeelt de vrz. rb. dat de andere kwetsbaarheden zich al evenmin (of niet in serieuze mate) voordoen.

De rechtbank komt tot de conclusie dat het spoedeisend belang van de Consumentenbond ontbreekt. Ik zou denken dat de vorderingen van de Consumentenbond eenvoudigweg moeten worden afgewezen, omdat het er meer op lijkt dat het gevaar door de Consumentenbond enorm wordt overdreven. Wèl spoedeisend belang, maar ongelijk!

Maar interessanter zijn wat andere overwegingen, waarom de vorderingen van de Consumentenbond óók moeten worden afgewezen. De Consumentenbond wil een breed voorkomend probleem aan de kaak stellen. De Consumentenbond heeft ter zitting  aangevoerd dat het in dit kort geding niet zozeer om de Android smartphones van Samsung gaat, maar om iets groters, te weten de veiligheid van met het internet verbonden producten voor consumenten. De rb. maakt in dat verband een mooie belangenafweging die in het voordeel van Samsung uitvalt, r.o. 4.4: “Uit de verklaringen van Lee en Duart (deskundigen van Samsung – EdV) volgt dat toewijzing van de vorderingen aanmerkelijke (technische) implicaties voor Samsung kunnen hebben waarvan de gevolgen bijzonder groot kunnen zijn. Zo volgt uit de verklaring van Lee dat het proces van het updaten van smartphones allerminst eenvoudig is en dat Samsung daarbij afhankelijk is van Google. Bovendien heeft Samsung te maken met tal van versies en modellen en moet zij bij het updaten zelf prioriteiten kunnen stellen. Ook zou toewijzing van de vorderingen voor Samsung mogelijk tot enorme kosten kunnen leiden, die binnen de beperkte reikwijdte van dit kort geding niet voldoende zijn te overzien.”

En ten slotte, r.o. 4.6: “Met betrekking tot de (overige) vorderingen die zien op het verschaffen van informatie geldt dat Samsung, waarschijnlijk mede naar aanleiding van de sommatie van de Consumentenbond van 2 december 2015, al extra informatie heeft geplaatst op de website http://www.samsung.com. Samsung verwijst hiervoor naar haar productie 6, waaruit blijkt dat zij op 24 december 2015 de tekst op haar website heeft aangepast. Dit is ook erkend door de Consumentenbond, waarbij is aangetekend dat die informatie niet voldoende zou zijn. Ook hier geldt dat de vraag of dit voldoende is (afgezien van de vraag welke juridische informatieverplichtingen op Samsung rusten), in hoge mate technisch bepaald is, en hiervoor een nader onderzoek naar de feiten nodig zou zijn. Voorshands kan dan ook niet worden uitgegaan van de juistheid van het standpunt van de Consumentenbond dat Samsung haar informatieverplichting zou schenden.”

En daarmee valt het doek voor de Consumentenbond. Een kostenveroordeling volgt. De Consumentenbond is (uiteraard) niet blij, en becommentariëert het vonnis op haar eigen website. Mij lijkt dat de rechtbank een juiste afweging heeft gemaakt, want inderdaad is het kort geding niet de beste manier om een zo belangrijke kwestie eventjes hardhandig te willen regelen. Ingewikkelde zaken verdienen tijd en aandacht – en dus eventueel een bodemrechter.

Het vonnis is HIER te lezen.

(Vragen, opmerkingen? Mail: erik.devos@kracht-advocatuur.com)

Over krachtblog

Advocatenkantoor in Amsterdam, gespecialiseerd in Intellectuele Eigendom en effectieve procedures.
Dit bericht werd geplaatst in Aansprakelijkheid, Internet, Onrechtmatige daad en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.