Apple’s Algemene Voorwaarden als ‘graphic novel’

De cover van ‘Terms and Conditions’. P: Robert Sikoryak

In de beeldende kunst is het werken met ‘found footage‘ min-of-meer algemeen aanvaard. In muziek niet, want daar heet overname van een fragment ‘sampling‘, en voor het gebruik van samples is een ingewikkeld betalingssysteem opgezet. Het grijze gebied betreft werken met teksten van anderen: wat bijvoorbeeld te denken van een bewerking van de algemene voorwaarden van Apple’s iTunes tot een ‘graphic novel’?

In de onvolprezen Britse krant The Guardian las ik een artikel over de striptekenaar Robert Sikoryak. Sikoryak heeft een stripboek gemaakt waarin Steve Jobs de vorm aanneemt van bekende stripfiguren (o.a. Snoopy en Homer Simpson), terwijl hij de letterlijke tekst uitspreekt van de (Engelstalige) algemene voorwaarden van iTunes.

Het is een feit van algemene bekendheid dat niemand ooit Apple’s (belachelijk uitgebreide) algemene voorwaarden leest, Sikoryak is waarschijnlijk de eerste. Aan het einde van het artikel vraagt de journalist aan Sikoryak af hij zich zorgen begon te maken toen hij die algemene voorwaarden las. Sikoryak antwoordt: “Some of the language about not using the material you get from iTunes to infringe the intellectual property rights of a third party or Applethat made me nervous as I was drawing. Have I done that? I think they’re talking about apps.”

Wat dat laatste betreft, is het antwoord vermoedelijk een ferm ‘Neen!’ ‘Intellectual Property’, oftewel Intellectuele Eigendom/IE, strekt zich uit tot alle originele scheppingen, en zelfs tot software. Apps worden dus zéker beschermd door het IE-recht, maar alle andere Apple-scheppingen worden dat ook.

Naar Nederlands recht (maar overal ter wereld gelden soortgelijke regels) valt Apple’s hardware onder het octrooirecht. Apple’s merken, zoals ‘Apple’ en ‘iTunes’ worden beschermd door het merkenrecht, en de tekst van Apple’s algemene voorwaarden wordt beschermd door het auteursrecht. “Ja, maar,” hoor ik u al zeggen, “je mag toch citeren, en deze bewerking is toch kunst? En in ieder geval is het een parodie!”

Tja.

De Auteurswet is tamelijk duidelijk over het alleenrecht van de maker (d.w.z. van de ‘rechthebbende’) om toestemming te geven voor gebruik van een ‘werk’. Wat is een werk? “In het algemeen ieder voortbrengsel op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst, op welke wijze of in welken vorm het ook tot uitdrukking zij gebracht.” In beginsel is iedere tekst dus een ‘werk’, maar in het befaamde ‘Endstra-arrest’ heeft de Hoge Raad dat iets genuanceerd, kort samengevat: als het werk een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt te aan te wijzen, krijgt de maker geen auteursrecht.

Het staat buiten kijf dat de tekst van Apple’s algemene voorwaarden een oorspronkelijke tekst is. Het is misschien geen literatuur of poëzie (en zelfs daar kun je over twisten), maar de schrijver(s) ervan heeft/hebben keuzes moeten maken in de manier waarop ze hun tekst vorm hebben gegeven. Het is ook duidelijk dat er géén sprake is van een citaat: Sikoryak heeft immers de héle tekst overgenomen, dat maakt zijn werk juist zo grappig. Daarmee staat in beginsel vast dat Sikoryak inbreuk maakt op Apple’s auteursrecht.

Is het werk van Sikoryak dan niet een toegestane parodie? Ook daar valt over te twisten. Zonder twijfel is dit gebruik  van een formeel juridisch document ontregelend en grappig – maar daarmee is het nog geen parodie. Sikoryak gebruikt de volledige, letterlijke tekst, hij heeft hem alleen maar geïllustreerd. Die illustraties (waaronder Snoopy met een ongeschoren Steve Jobs-baard en een koltrui) op zichzelf zijn waarschijnlijk wel toegestane parodieën, maar de tekst heeft Sikoryak op geen enkele manier veranderd.

Hoewel Apple weinig belang erbij heeft om de verspreiding van haar algemene voorwaarden tegen te gaan (integendeel zelfs!), zou het dat waarschijnlijk wel kunnen doen. De vraag is dus: heeft Apple gevoel voor humor?

(Andere vragen, opmerkingen? Neem contact op via http://www.kracht.legal)

 

Advertenties
Geplaatst in Auteursrecht | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Bollywood drama: schadeberekening illegale dvd’s

serveimage-1In deze bizarre tijden is het verleidelijk om alleen nog maar over politiek te praten. Het leek tenslotte even alsof het einde van de Westerse beschaving nabij was, en daar wil een mens toch iets over zeggen. Nu de soep weliswaar heet blijft, maar toch nog niet hoeft te worden gegeten, is het de hoogste tijd om terug te keren naar de basis: het recht in de praktijk! Daarom in deze blog iets over schadevergoeding.

Aanleiding is een uitspraak van de rechtbank Den Haag in een inbreukzaak tussen een leverancier van ‘Bollywood’-films en een verkoper van illegale kopieën. De kwestie in het kort: de rechthebbende op bepaalde Indiase films leverde dvd’s aan twee wederverkopers (‘Govinda Videocentre’ en ‘Govinda Tours’, samen ‘Govinda c.s.’). Maar Govinda c.s. besloot op enig moment om op de inkoopkosten te besparen en begon illegale (zelf gemaakte?) kopieën te verkopen. Een rechtszaak volgde en de rechtbank oordeelde dat er inderdaad sprake was van inbreuk, maar hoeveel kopieën had Govinda c.s. verkocht, welke inkomsten was de leverancier misgelopen?

Gevolg was een verwijzing naar ‘de schadestaat-procedure’; dat is een aparte rechtsgang, waarin partijen hun stellingen over de omvang van de schade -en hoe die te berekenen- moeten toelichten. In IE-procedures komt het niet vaak voor, in ‘gewone’ aansprakelijkheidszaken is het gebruikelijker: het voordeel van deze procedure is dat al vaststaat dat er onrechtmatig gehandeld is èn wie er verantwoordelijk is voor de schade, zodat die lastige rechtsvragen achter de rug zijn. Het nadeel is dat het mogelijk is dat na langdurig procederen er alsnog geoordeeld wordt dat er nauwelijks schade is geleden. Spoiler alert! Zo verging het ook de eiser in deze zaak.

De gedaagden waren bij vonnis van 2 januari 2013 veroordeeld tot schadevergoeding en/of winstafdracht ‘nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet’.  In de schadestaatprocedure vorderde de eiser vervolgens veroordeling van Govinda c.s. tot betaling van een kleine 40.000 Euros.

De eiser kwam op dat bedrag door te kijken naar de gemiddelde verkoop van zijn films (met mooie titels als ‘Khoya Khoya Chand‘, ‘Umrao Jaan‘, en ‘Bas ek pal‘), en naar de verwachte  en de werkelijke verkoop aan Govinda c.s. Daarbij ging hij uit van een verkoopprijs van € 2,- per DVD en een brutowinstmarge van 67%.

Maar in de beste Agatha Christie-traditie komt er nu in deze blog een addertje onder het gras vandaan, waarvan u het bestaan niet wist, maar schrijver dezes wèl: de veroordeling door de rechtbank had geen betrekking op alle ‘Govinda-partijen’, maar slechts op één daarvan. Daarmee viel dus al een deel van de vordering weg. En die ene overgebleven partij verweerde zich -kort samengevat- door te zeggen dat dat de cijfers van eiser niet deugden omdat ze -ik parafraseer- deels gebaseerd waren op ‘wishful thinking’.

De rechtbank besluit de schade dan maar (beredeneerd) te schatten. Zodoende komt ze tot een schadevergoeding voor de eiser van € 2.307,-. Extra zuur is dat de eiser de proceskosten moet betalen van de partij die hij ten onrechte in het geding had betrokken, à € 1.533,50. Uiteindelijk is de uitkomst dus tamelijk dramatisch: de eiser heeft weliswaar op bijna alle fronten gelijk gekregen, maar hij blijft alsnog met vrijwel lege handen achter.

 

 

Geplaatst in Aansprakelijkheid, Auteursrecht, Procesrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Het gelijk van Donald Trump en Henk Kamp

Fritz Lang, 'Metropolis' (1927)

De robot in ‘Metropolis’ (Fritz Lang, 1927)

In het Financieele Dagblad van 12 januari 2017 stond een artikel over minister Henk Kamp (Economische Zaken), die een pleidooi hield voor de ontwikkeling van robotica in Nederland: ‘Met robotica wordt werkgelegenheid behouden.’ En daarnaast een artikel over Donald Trump. Toeval?

Werkgelegenheid is een permanente zorg van democratische staten. De vrees is – kort samengevat – dat de bevolking maar tot een beperkt niveau kan verarmen, c.q. verhongeren, voordat de revolutie uit zal breken. Globalisatie leek het antwoord, maar zolangzamerhand ontstaat de indruk dat die juist tegengesteld is aan het beleid om de bevolking tevreden te houden door werk en inkomen. Het economische model achter ongebreidelde globalisatie deugt namelijk niet, als ik het goed zie.

De gedachte is dat door hindernissen voor internationale handel op te ruimen,  bedrijven toegang krijgen tot een grotere afzetmarkt en ze meer spullen kunnen verkopen. Wie de beste kwaliteit tegen de laagste prijs kan bieden, verdient het meeste geld. Er schuilen echter diverse adders onder het gras. Als volgt.

Om ‘de laagste prijs’ te kunnen bieden, wordt er op arbeidsloon bespaard. Gevolg is dat  de productie telkens naar een land met nòg lagere lonen verplaatst zal worden. De hoogte van de lonen komt dus permanent onder druk te staan, want de lonen kunnen altijd verder omlaag.

Er doet zich dan de volgende paradox voor: als fabrieken zich verplaatsen naar een land met lage lonen, wordt de arbeidsbevolking daar (in theorie) welvarender, zodat ze meer kunnen gaan kopen; op die (iets) welvarender markt ontstaat dan meteen prijs-concurrentie; zodat fabrikanten hun productiefaciliteiten willen verplaatsen naar een nog-lager-lonen-land.

Regeringen proberen de rondreizende bedrijven te paaien met lage belastingen, en ook díe kunnen altijd nog wel iets lager. Lage belastingen hebben echter tot gevolg dat de staat verarmt. De armere staat zal moeten bezuinigen, bijvoorbeeld op de sociale infrastructuur.

Om de bevolking tevreden te houden moet de staat nu schulden maken. Bovendien raakt de  staat overgeleverd aan bedrijven die de bevolking ten minste nog een baantje tegen een lage vergoeding willen geven. De staat moet dan zorgen voor goede fysieke infrastructuur en sociale stabiliteit; maar omdat de staat en de bevolking verarmen, verslechteren zowel de fysieke als de sociale infrastructuur, zodat bedrijven zullen vragen om lagere belastingen en lagere lonen.

Nadat de lonen zijn verlaagd, en de belastingen voor bedrijven zijn afgeschaft, en de (sociale) infrastructuur is ingestort, volgt dus alsnog opstand. Dat is waar we nu de eerste tekenen van meemaken. Opstand in het Westen betekent vooralsnog: verkiezingswinst voor politici die (i) het volk zeggen dat het de schuld is van de buitenlanders en die (ii) beloven dat ze de goede tijden  zullen laten herleven. Enter de nieuwe president van de Verenigde Staten!

Donald Trump wil de infrastructuur verbeteren, belastingen verlagen, en hij wil dat bedrijven zich (opnieuw) in de V.S. vestigen. Gevolg van zulk beleid zal zijn dat òf het minimumloon kariger moet òf de producten van buitenlandse bedrijven duurder moeten worden. Hij heeft aangekondigd voor het laatste te kiezen. Trump kiest dus tegen de globalisering en als Amerikaanse bedrijven daar in meegaan, zou hij inderdaad het lot van de eigen arbeidsbevolking misschien iets kunnen verbeteren. Go, Donald!

Maar ook hierbij ligt een forse adder in het gras te wachten. Er is al op gewezen dat als de V.S. hogere importarieven gaan heffen voor buitenlandse bedrijven, andere landen waarschijnlijk hetzelfde zullen gaan doen voor Amerikaanse bedrijven. De afzetmarkt voor Amerikaanse bedrijven verkleint dus, zodat de lonen omlaag moeten om de winstgevendheid op peil te houden of de winst zal dalen.

Is de enige oplossing voor het voortdenderende globalisatie-circus dan het verlagen van bedrijfswinsten, tarieven-oorlogen, en desondanks lage lonen? Dat was natuurlijk niet de bedoeling. Enter Henk Kamp! Onze minister van Economische Zaken heeft een oplossing. Hij zet zich in voor de ontwikkeling van robots. Want, zegt hij: “Door robots op een goede manier in te schakelen kunnen we werk houden. Het is wel ander werk. Maar je behoudt alles wat eromheen zit. De productontwikkeling, de verkoop, het onderhoud en de dienstverlening vindt dan wel in je eigen land plaats.”

Ik denk dat zowel Donald Trump als Henk Kamp (vermoedelijk ‘bien étonnées de se trouver ensemble’) gelijk hebben. Trump heeft, wellicht onbedoeld, gelijk als hij bedrijven wil dwingen om het belang van de bevolking mee te wegen óók als dat betekent dat ze minder winst maken. En Henk Kamp heeft gelijk als hij bedoelt dat een land met een goed opgeleide bevolking aantrekkelijke producten kan blijven ontwikkelen en kan uitbaten.

Voor Amerikaanse bedrijven betekent dat: verlaag de productiekosten door productontwikkeling uit te besteden aan kleine, buitenlandse bedrijven. En dat betekent voor Nederlandse bedrijven: ontwikkel producten die niet afhankelijk zijn van de plek waar de fabriek staat – kortom, ontwikkel technologie die beschermd wordt door het Intellectuele Eigendom-recht, zodat er licenties verleend kunnen worden.

Komt dan toch nog alles goed in 2017?

(Vragen over Intellectuele Eigendomsrecht? Mail: erik.devos@kracht-advocatuur.com)

 

 

 

Geplaatst in ICT, Licenties, Maatschappij | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

De rechtsstaat in interessante tijden

P: Leni Riefenstahl

P: Leni Riefenstahl

Het recht komt tot stand in de context van de maatschappij. Maar de maatschappij verandert voortdurend en we leven in interessante tijden, waarbij ‘interessant’ een eufemisme is voor ‘angstaanjagend’. Staan we met het ene collectieve been in het graf en met de andere collectieve voet op een bananenschil, of valt het allemaal nog wel mee?

Het recht wordt beïnvloed door welvaart. Daarmee gaat het in Nederland best goed: het modale inkomen stijgt al jaren en ook de koopkrachtontwikkeling is niet slecht. De komende Amerikaanse president is tegen vrijhandelsverdragen en vóór importheffingen, wat de handel zal beïnvloeden, maar wat Nederland betreft is de handel met Duitsland een stuk belangrijker (zelfs België is voor ons belangrijker!). Bovendien: we importeren meer uit de VS dan we er naartoe exporteren.

Maar welvaart is niet hetzelfde als vertrouwen dat het allemaal goed zal komen of zal blijven gaan. Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders vertrouwen hebben in instellingen en in hun medemensen, maar ruim 35% van de bevolking voelt zich wel eens onveilig. Wie de krant leest, zal waarschijnlijk tot de conclusie komen dat die onveiligheid wel ergens op gebaseerd is: heel Europa (en de Verenigde Staten!) wordt immers bedreigd door het grote gevaar van de extremistische moslims en hun terroristische aanslagen? Nou: erg rationeel is die angst niet, want in Nederland is de kans om slachtoffer te worden van een terroristische aanslag aanzienlijk kleiner dan de kans om van een trappetje te vallen en daaraan te overlijden – en dan zwijgen we nog over het aantal verkeersdoden dat er ieder jaar opnieuw valt.

Toch wordt in Nederland het aantal maatregelen om ‘terrorisme’ te bestrijden stelselmatig opgevoerd. Recent dieptepunt is een wetsvoorstel waarbij het ‘opzettelijk verblijf in een gebied dat bij algemene maatregel van bestuur is aangewezen als een onder controle van een terroristische organisatie staand gebied’ strafbaar wordt gesteld. Gevolg van een dergelijke wet zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat iemand die naar zo’n ‘aangewezen’ land gaat niet meer terug naar Nederland kan zonder angst voor vervolging. Zelfs iemand die op vakantie is in zo’n land, voldoet al aan de delictsomschrijving. En hoe komt de gemiddelde Nederlander er achter om welke gebieden het nu eigenlijk gaat?

Het gevaar komt ook op andere manieren inmiddels van de overheid, waarbij te denken valt aan afluisterpraktijken en andere vormen van onnodige surveillance. Het is, met dank aan Edward Snowden, inmiddels een feit van algemene bekendheid dat iedereen altijd en overal wordt afgeluisterd, tot en met de Duitse bondskanselier aan toe. Wat gebeurt er met al die gegevens? Welke waarborgen zijn er nog als een kwaadaardige overheid die gegevens wil inzetten tegen de eigen bevolking? En ik wil niet in herhalingen vallen, maar dit is wat de aankomende Amerikaanse president heeft gezegd over martelen.

Er worden dezer dagen nogal eens vergelijkingen gemaakt met de Nazis en hun voormannen. Menigeen wordt uitgemaakt voor ‘fasicst’ of ‘nieuwe Hitler’. Ik houd daar niet van. Die vergelijkingen zijn namelijk lui en ontnemen het zicht  op wat het werkelijke gevaar is. Het gevaar is nìet dat er politici zijn die akelige praatjes uitslaan (al mag dat best wat minder), het echte gevaar bestaat uit de stelselmatige afkalving van de rechtsstaat en het oplossen van de zekerheid van een rechtvaardige maatschappij.

Mijn conclusie is dus helaas nogal somber. Burgerrechten worden ondermijnd. Discriminatie van bevolkingsgroepen wordt normaal. Grote bedrijven hoeven al amper belasting meer te betalen, en zelfs dat beetje betalen ze liever niet. En in plaats van samenwerking te zoeken en werkelijk een gemeenschappelijke oplossing na te streven, geven hetzerige politici liever de schuld aan ‘Brussel’.

Is er nog hoop, zijn er alternatieven? Om te beginnen gewoon weer eens naar de grondwet kijken en geen speciale wetten opstellen die alleen maar bepaalde bevolkingsgroepen zullen treffen. Vervolgens eens kijken wat de maatschappij ècht nodig heeft: mensen met een goede opleiding, de vrijheid om werkelijk eigen keuzes te maken, en een evenwichtige verdeling van werk en kapitaal. En dan komt het met het recht ook wel weer goed. Hoop ik.

(In deze blog wordt in normale tijden meestal jurisprudentie rond Intellectuele Eigendom besproken, want daar hebben we namelijk óók verstand van. Vragen? Mail: erik.devos@kracht-advocatuur.com)

PS. Voor wie van cijfers en feiten houdt (want hoewel deze blog niet bepaald meningsvrij is, zijn die meningen – meestal – wel ergens op gebaseerd):

Het modale inkomen steeg van plm. Eur. 5.000,- in 1970 tot Eur. 33.000,- in 2013,  met een gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden van Eur. 24.000,- . De handel tussen Nederland en de VS is substantieel: in 2014 werd er voor 27 miljard Euro geïmporteerd en voor 19 miljard Euro geëxporteerd. De export naar België bedroeg ongeveer 50 miljard Euro. Verkeersdoden: in 1972 stierven er in Nederland 3264 mensen in het verkeer. In 2015 waren dat er 621. In de VS zijn er jaarlijks ongeveer 33.000 verkeersdoden. Nederland is wereldwijd koploper met aftappen van telefoongesprekken: gemiddeld worden er 2200 nummers per dag getapt, waarvan 80 procent mobiele nummers. In Frankrijk is meer dan een jaar geleden de noodtoestand ingevoerd, die telkens weer wordt verlengd. En tot slot, de Nazis deden óók net alsof ze nog een gewone rechtsstaat waren: denk aan de ‘Wet ter Bescherming van het Duitse Bloed en de Duitse Eer‘.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Geplaatst in Maatschappij | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Trump, Wilders, de Kunst, en wat belangrijk is.

Rembrandt, ‘De Nachtwacht’, 1642.

In mijn tijdslijn op Facebook zag ik, tussen de verwijzingen naar wéér een verbijsterd commentaar over Donald Trump door, een berichtje over een ‘rondetafelgesprek’ van de Kamercommissie voor Cultuur, Onderwijs en Wetenschap met vertegenwoordigers van diverse cultuurfondsen. En hoewel er ogenschijnlijk geen verband is tussen die twee verschijnselen, wil ik in deze blog bepleiten dat er een verband wordt gemáákt. Als volgt.

Hoe je ’t ook wendt of keert, Trump deed openlijk een beroep op een racistische/sexistische/anti-islamitische onderstroom in de Amerikaanse samenleving, en die onderstroom bleek een forse rivier te zijn. Trump toonde zich daarmee de Amerikaanse oom van politici als de Franse Marine Le Pen, de Oostenrijkse Heinz-Christian Strache, of ‘onze eigen’ Geert Wilders. En wat in de VS kan gebeuren, kan hier ook gebeuren. Voordat je ’t weet hebben we hier ook een politicus aan de macht die haat en onverdraagzaamheid predikt.

Ik wil niet de politieke voorkeuren van tientallen miljoenen mensen verdacht maken, maar ik ben er wèl van overtuigd dat het een slecht idee is om mensen aan de macht te krijgen die er op gespitst zijn de samenleving te verdelen in elkaar bestrijdende groepen. Een verdeling langs etnische of religieuze lijnen roept geweld en tegengeweld op, en in Europa hebben we daar geen goede ervaringen mee (dat hebben ze in de VS trouwens ook niet, maar dat terzijde).

Het probleem is nog niet eens de racistische polemiek van de genoemde politici per se (al is die verwerpelijk, laat dat duidelijk zijn), het probleem is het onbeheersbare geweld dat ermee wordt opgeroepen. Dat geweld is niet alleen fysiek, maar het is ook mentaal: de valse argumenten en scheldpartijen van een Geert Wilders bederven het maatschappelijke debat en verrotten de maatschappij. Als de discussie gevoerd wordt op het niveau van ‘minder Marokkanen’ of ‘minder Mexicanen’, is het onmogelijk om nog iets verstandigs te zeggen over waarom het goed is om wèl de hoeder te zijn van elkaars broeders.

En dat is waar er een rol is weggelegd voor de kunstfondsen (en dus ook voor de Kamercommissie voor Cultuur, Onderwijs en Wetenschap): het zijn bij uitstek de kunsten die kunnen helpen om de maatschappij te helen.

Het is belangrijk om te laten zien dat ‘Europa’ niet een stelletje bureaucraten in Brussel is, maar dat Europa de optelsom is van Schubert, Sartre, Reve, Moravia, Fellini, Kafka, Godard, Dostojevski, The Beatles en Pallas Athene. Het is belangrijk om te laten zien dat ‘ons’ Europa nìet een winner-takes-all maatschappij is à la de Amerikaanse, maar dat Europa staat voor een samenleving waarin niemand aan z’n lot wordt overgelaten. Het is belangrijk om voortdurend te benadrukken dat beschaving méér is dan onbeperkt Amerikaanse romkoms kijken op Netflix.

Het is belangrijk dat onze politici zeggen dat beschaving betekent dat er goede zorg is voor iedereen, dat beschaving betekent dat we het land niet vergiftigen en de zeeën niet leegvissen. Dat beschaving betekent dat er goed en toegankelijk onderwijs is voor iedereen, dat de universiteiten niet telkens duurder worden en de smartphones steeds goedkoper, dat ‘tweede-generatie Marokkanen’ eigenlijk ‘eerste-generatie Nederlanders’ zijn, dat veiligheid betekent dat de politie niet discrimineert. Dat schoolkinderen weten wie Plato en Nietschze waren; dat ze begrijpen waarom mensen willen geloven in de Boeddha, de Profeet of de Christus; dat mensen weten dat 70 jaar vrede een godsgeschenk is.

Het is belangrijk dat ‘de politiek’ – en dus ook de vaste Kamercommissie voor Cultuur, Onderwijs en Wetenschap – ervoor zorgt dat het huis van onze cultuur beschermd wordt tegen de barbaren.

(Deze blog gaat meestal over juridische zaken, maar nu even niet. Of toch wel: de rechtsstaat is er om iederéén te beschermen. Vragen?  Neem contact op met erik.devos@kracht-advocatuur.com)

 

 

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Geplaatst in Maatschappij | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

To dream the impossible dream

Flag, 1967 Encaustic and collage on three canvas panels - 33 1/2 x 56 1/4 in. overall

P: Jasper Johns, ‘Flag’, 1967

When ‘Brexit‘ happened, I wrote a post about it, because the UK leaving the EU directly affects us all. When Donald Trump said ‘Let’s make America great again’, I wrote a post wondering what he meant by that. Now that Trump will be the next president of the U.S.A., I once again deviate from the razor-edge of Dutch Intellectual Property law, and wonder what the future holds in store for us, European citizens, Intellectual Property-lawyers even.

First, a disclaimer. This post is not about the perceived dangers of a Trump-presidency. Second, nobody knows anything. And third, even though the policy decisions of an American president have repercussions for the rest of the world, I am not an American and do not claim to know why a majority of American voters feel attracted to politicians as controversial as Donald Trump.

What this blog is about, is what we – foreigners all – can expect, based on the promises made during the Trump campaign, because American presidents tend to keep their promises. According to research, on average some 75% of promises made during the campaigns get actually put into action. On the trail, Trump basically promised a policy based on three pillars: immigration, creation of jobs, and counter-terrorism. (I deduce this from a Washington Post article.) So let’s see: what does that mean?

‘Immigration’ means, I take it, enforcing existing laws against illegal aliens and deporting some 11 million people. This will probably make life harder for many people now living in the USA, and discourage illegal immigration there. This might mean more refugees and fortune-seekers will want to turn their eyes to Europe, although it’s hard to imagine 11 million Mexicans heading this way.

‘Counter terrorism’ for Donald Trump, means a slew of measures aimed against muslims home and abroad, military action in Syria, and censorship. For instance, Trump promised to “Bomb the s— out of ISIS.” He proposed to target and kill the relatives of terrorists. He suggested shutting down “parts of the Internet” so that Islamic State terrorists cannot use it to recruit American children. Plus, he promised to bring back ‘waterboarding’ and introduce other methods of torture.

The promise of prolonged warfare, censorship and the abolition of the rule of law, would seem to turn the USA government into the enemy of  both its own citizens and many people living abroad. However, the USA have a history of this; think Vietnam, McCarthy-ism and the USA’s involvement with various authoritarian regimes in Latin America – and let’s not forget the George W. Bush presidency. If all that were to make a come-back with a vengeance, it would probably lead to radicalisation of certain anti-establishment groups and/or the creation of such groups. I’m thinking along the lines of the German Rote Armee Fraktion, the Italian Brigate Rosse, or the American militant left-wing group The Weather Underground. The official torturing policy, might necessitate tearing up a treaty or two, and maybe amending the Universal Declaration of Human Rights.

Finally, the president-elect proposed to create jobs. He has promised to “bring back jobs from China”. He promised to tell Ford Motor Co.’s president that unless he’ll cancel plans to build a massive plant in Mexico, the company will face a 35 percent tax on cars imported back into the United States. As for Apple, he’s promised to bully Apple into making its “damn computers” and other products in the USA; same as for the manufacturer of Oreo cookies. Also, he promised to impose new taxes on many imports into the country.

This part of his policy seems very interesting. If implemented, it would seem to mean that America brings back home much of the – manufacturing – industry that has been outsourced to other countries. I don’t know if it can be done by bullying corporations the size of Apple and Ford, but who knows? If successful, European countries might want to adopt this model. Although, at the very least, it will lead to ripping up some more treaties and a bunch of trade-agreements; and, as with Brexit, the emphasis will probably shift to national borders and smaller markets. Certain products may become more expensive, and of course jobs will be lost in the manufacturing and supply chain in several countries, which in turn may lead to civil unrest here and there.

So, you might wonder, ‘Where’s the good news?’ Well, Donald Trump cares about Intellectual Property! Regarding China, he’s promised “a zero tolerance policy on intellectual property theft and forced technology transfer”. So that’s good, right? The lawyers are good.

(This blog tends to be in Dutch, however on this occassion, it’s not. WWW.KRACHT.LEGAL)

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Geplaatst in Maatschappij | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Schending privacy. Internetzaaddonor. Wensmoeders.

rainman poster

De beroemdste autist uit de filmgeschiedenis: Dustin Hoffman in ‘Rainman’.

Het zou grappig zijn als het niet zo triest was, een zaak tussen een autistische ‘internet-spermadonor’ en de moeder van één van zijn kinderen. Inzet is een door de donor geëist verbod op waarschuwingen door de ene moeder aan de andere èn het doorgeven van zijn privé-gegevens aan de media. Is het onrechtmatig om te waarschuwen dat een populaire zaaddonor gediagnosticeerd is met een vorm van autisme?

Op 26 oktober 2016 deed de Rotterdamse rechtbank uitspraak in deze kwestie. Eerst de feiten: eiser en de gedaagde moeder hadden een ‘affectieve relatie’. De eiser was ook tijdens die relatie ‘actief’ in wat het ‘informele circuit voor zaaddonors’ blijkt te zijn. In dit circuit ontmoeten mannen die wat zaad over hebben potentiële wensmoeders, en worden er contracten gesloten.

Deze specifieke donor bleek echter gediagnosticeerd als drager van het syndroom van Asperger, een zgn. autismespectrum-stoornis. Aan het einde van haar relatie met de donor, ging de moeder (wier kind, voor zover ik begrijp, géén autisme-stoornis heeft) op zoek naar door hem bezwangerde vrouwen. Spoedig bleek dat de donor de vrouwen in kwestie niet verteld had dat hij een autismespectrum-stoornis had. De gedaagde moeder meende daarop potentiële wensmoeders te moeten waarschuwen voor de kwaliteiten van de zaaddonor: ze kopiëerde zijn privé-gegevens, en lichtte de pers  in, dat wil zeggen, het Algemeen Dagblad en televisie-programma ‘Undercover in Nederland‘, gepresenteerd door Alberto Stegeman. Het AD wijdde er in 2011 een artikel aan en Undercover een uitzending; de donor kwam in de Undercover-uitzending ook zelf aan het woord.

Op naar de rechter! De eiser grondt zijn vorderingen op onrechtmatige daad. Gedaagde heeft volgens hem onrechtmatig gehandeld door documenten die privacy-gevoelige informatie bevatten ter beschikking te stellen aan één van de moeders, aan Undercover-presentator Alberto Stegeman, èn aan het AD (dat laatste zelfs met bijbehorende foto). Hij vordert een verklaring voor recht dat gedaagde jegens hem onrechtmatig heeft gehandeld, met schadevergoeding en een verbod op verder verspreiden van de gewraakte informatie.

De rechtbank oordeelt allereerst dat ‘een complicerende factor’ is dat eiser niet erg duidelijk heeft gemaakt waarom de verspreiding van de informatie onrechtmatig is jegens hem. De rechter gaat er maar vanuit dat het gaat om het verstrekken van privacy-gevoelige informatie, zoals uitkeringspapieren en het rapport van een psycholoog, en dat eiser meent dat die handelswijze onrechtmatig is.

Maar  de rechtbank overweegt (r.o. 4.8): “Bij conclusie van antwoord heeft gedaagde erop gewezen dat in haar visie juist eiser – jegens de wensmoeders – onrechtmatig heeft gehandeld, dat zij dat heeft ontdekt en dat zij dat vervolgens heeft willen vertellen om verder leed te voorkomen. Ter zitting heeft gedaagde opgemerkt dat het in haar visie ‘niet veel’ heeft meegespeeld dat de relatie tussen eiser en haar was beëindigd, maar dat het ‘heus wel’ een kleine rol zal hebben gespeeld.”

Dat men de medische gegevens van iemand (‘privacy-gevoelige informatie’) niet zonder meer openbaar mag maken, vindt de rechtbank vanzelfsprekend; maar de omstandigheden van het geval maken dit anders. De gedaagde moeder mocht menen dat het niet aan eiser was om relevante informatie over zijn persoon achter te houden voor de wensmoeders, maar dat die wensmoeders correct geïnformeerd een beslissing behoorden te kunnen nemen of zij wel of niet gebruik wensten te maken van het zaad van eiser.

De rechtbank ziet ook een rol weggelegd voor het feit dat de dochter van gedaagde (en eiser) biologisch verwant is aan alle met het zaad van eiser verwekte kinderen. Volgens de rechtbank brengt dat met zich mee dat zij er belang bij had ‘dat wensmoeders in de toekomst niet anders dan goed geïnformeerd zouden beslissen om in het informele circuit eventueel met eiser in zee te gaan om hun kinderwens te realiseren’. De stap van de gedaagde moeder om de media te informeren, is volgens de rechtbank niet verwijtbaar en de veroorzaakte negatieve publiciteit valt haar niet aan te rekenen. De voor de media interessante aspecten van de zaak zijn immers niet door de gedaagde in het leven geroepen, maar door eiser. En daarmee valt dan ook meteen het doek voor de vordering tot schadevergoeding en het uitingsverbod.

De overwegingen van de rechtbank vind ik niet helemaal begrijpelijk. Ik volg de rechtbank in de stelling dat de moeder kan menen dat zij een plicht heeft om de samenleving te waarschuwen. Maar het lijkt mij de vraag of zij dan niet óók de plicht heeft om behoorlijk onderzoek te doen naar de vraag of het kwestieuze zaad inderdaad een verhoogd risico op erfelijk overgedragen autisme in zich draagt. Over dat laatste blijkt ‘het internet’ het namelijk niet eens (de moeder ‘heeft onderzoek gedaan op internet’).

Bovendien ontgaat mij de relevantie van de eventuele familieband van de dochter van de gedaagde moeder met de kinderen van alle geïnsemineerde wensmoeders. Want óók als de donor een doorsnee burgerman zou zijn geweest, zouden al die donor-kindjes immers nog steeds familie zijn. Dat is op zich wel opmerkelijk – het blijkt te gaan om zo’n 20 mogelijke broertjes en zusjes – maar waarom dat een reden is om iemands privé-gegevens uit te venten, zie ik niet.

Ook de overwegingen over de schade van eiser kan men anders zien dan de rechtbank het doet. Als de zaaddonor eigenlijk niets te verwijten valt, omdat zijn eigen autisme geen erfelijke component heeft en er niks mis is met zijn zaad, is het nog maar de vraag of hij de wensmoeders hierover zou moeten informeren. De negatieve publiciteit is in dat geval niet meer dan kwalijke stemmingmakerij waar de gedaagde moeder op z’n minst de aanzet toe heeft gegeven.

Toch, en tot slot, kan men niet ontkennen dat informatie bij het verwekken van kinderen een rol hoort te spelen. De gevolgen van erfelijke belasting kunnen immers enorm zijn. Een voor de hand liggende analogie lijkt mij de plicht tot het informeren van patiënten door artsen, de zogenaamde ‘informed consent‘: een patiënt moet weten waar hij/zij toestemming voor geeft, en net zo moet een wensmoeder kunnen weten hoe haar wens in vervulling zou kunnen gaan.

(Vragen, opmerkingen? Mail: contact@kracht-advocatuur.com)

Bewaren

Bewaren

Geplaatst in Aansprakelijkheid, Maatschappij, Onrechtmatige daad, onrechtmatige publicatie | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Een nieuw droef hoofdstuk in de kabeloorlog: LIRA vs. Ziggo, pt.2.

arrest-lira-ziggo-okt-2016-copyOoit zal iemand er een bitter-komische roman over schrijven: het droefmakende gevecht tussen de ‘makers’ en de ‘kabelexploitanten’. Maar voordat het tijd is voor fictie, is er eerst nog de werkelijkheid. In deze blog bespreek ik een uitspraak van het Hof Amsterdam van 18 oktober 2016 in de bodemprocedure van de collectieve schrijvers (‘LIRA’) tegen kabelexploitant ZIGGO en zijn stroman RODAP.

Waar ging het ook alweer over? Na diverse rechtszaken in de jaren 1980, waren kabelmaatschappijen steunend en zuchtend ertoe over gegaan om schrijvers, regisseurs en musici te betalen voor de doorgifte via de kabel van hun werken. Die werken werden via ‘de ether’ uitgezonden op de Nederlandse televisie (de ‘eerste uitzending’), waarna ‘de kabelaars’  die tv-signalen uit de lucht opvingen en ze doorgaven via hun kabelnetwerken (de zgn. ‘her-uitzending’).

Aan die gemoedelijke situatie kwam een einde toen de kabelexploitanten begin 21e eeuw een rechtstreeks lijntje kregen van de omroepen en er geen sprake meer was van een ‘eerste uitzending via de ether’ gevolgd door een ‘heruitzending via de kabel’. Voortaan was volgens de kabelaars de televisie-uitzending en de uitzending via de kabel één en dezelfde. En aangezien de diverse ‘makers’ (regisseurs, schrijvers etc.) hun auteursrechten doorgaans hebben overgedragen aan producenten en die producenten hen al hebben betaald voor het recht om op televisie uit te zenden, hoefden de kabelaars de makers niet nòg een keer te betalen voor uitzending via de kabel. Vanaf 2012 kregen de makers van al die mooie programma’s van de kabelaars geen cent meer. Opportunistische onzin van het groot-kapitaal?

Helaas, na een rechtsgang door de acteurs (verenigd in collectief beheer-organisatie ‘NORMA’) kregen de kabelaars gelijk van de Hoge Raad. In het arrest ‘Norma/NL Kabel’ oordeelde de HR dat er inderdaad geen sprake meer is van ‘her-uitzending’ via de kabel, en het gevolg was dat de partijen die het meeste verdienen aan de uitzending van televisieprogramma’s er voortaan het minst voor hoefden te betalen (zie mijn eerdere blog hier). Een gelijktijdige onsuccesvolle campagne van de regisseurs (verenigd in collectief beheer-organisatie ‘VEVAM’) leidde eveneens tot niets (zie mijn eerdere blog hier, waarin ik veel te positief was over de uitkomst van de strijd).

Maar toen, in wat verdacht veel op een wanhoopsoffensief leek, trok schrijvers-stichting Lira ten strijde! Zij wierp een punt op dat door de Hoge Raad niet was (en: is) beoordeeld.

In augustus 2014 verdedigde Lira voor de Amsterdamse rechtbank de stelling dat de schrijvers die zich bij collectief beheer-organisatie Lira aansluiten de auteursrechten voor hun toekomstige werken (onbekende, nog te schrijven televisieprogramma’s en films) overdragen aan Lira. Omdat de schrijver niet twee keer hetzelfde recht kan overdragen, betekent dit dat er geen sprake kan zijn van een latere overdracht aan film- en/of televisieproducenten. De producenten hebben daarom nooit aan de kabelaars toestemming kunnen geven, alleen Lira kon dat.

De kabelaars stelden daar tegenover dat in art. 45d van de Auteurswet wordt gezegd dat filmmakers hun auteursrechten aan de producent overdragen; en dat die overgang ‘van rechtswege’ – uiteraard! – voorrang heeft boven de gepretendeerde overdracht aan Lira. Maar lo and behold! de rechtbank oordeelde in het voordeel van Lira. De kabelaars moesten alsnog met Lira afrekenen danwel hun uitzendingen staken.

Het gelijk van Lira betekende dat de kabelexploitanten de portemonnee moesten trekken en vele miljoenen euro’s aan de schrijvers moesten betalen. Maar wie voor een kwartje geboren is, wordt niet graag een dubbeltje, zodat de kabelaars in hoger beroep gingen. En ik zeg het maar vast: ten kantore van Lira klinkt thans geween en gekners van tanden.

In het hoger beroep constateert het hof allereerst (r.o. 3.4) dat Lira geen belang meer heeft bij een verbod op uitzending, omdat de Auteurswet in 2015 is gewijzigd. Op basis van art. 45d lid 2 Aw hebben de schrijvers (maar ook de andere filmmakers) sinds die tijd hoe dan ook aanspraak op een ‘proportionele, billijke’ vergoeding voor de kabeldoorgifte van hun werken (die ze ook daadwerkelijk schijnen te ontvangen). Lira kan in deze procedure alleen nog proberen een vergoeding voor de jaren 2012 – 2015 veilig te stellen.

Na wat omtrekkende bewegingen, citeert het Amsterdamse hof uitgebreid uit de conclusie die de Advocaat-Generaal destijds schreef bij het arrest ‘Norma‘. De A-G vond in wezen dat als het mogelijk is voor een maker om zijn rechten eerst aan een CBO over te dragen, het film- en televisieproducenten onredelijk moeilijk wordt gemaakt. Het hof schrijft eenvoudig (r.o. 3.10):

“Het hof onderschrijft deze analyse (…).Waar art. 45d Aw een materiële rechtsregel inhoudt, berusten de exploitatierechten van rechtswege bij de producent, zodat uitsluitend een schriftelijk overeengekomen, afwijkend beding tussen auteur en producent ertoe kan leiden dat de auteursrechten niet van meet af aan aan de producent zijn overgedragen, maar bij de auteur zijn gebleven.”

Met andere woorden: Lira kan geen vergoeding vorderen voor kabeldoorgifte van de Nederlandse zenders. Als troostprijs #1 schrijft het hof nog dat Lira misschien bij de producenten (mede vertegenwoordigd in RODAP) aanspraak op een extra vergoeding kan maken (maar als je het mij vraagt: dan kent het hof de producenten nog niet!). Troostprijs #2 is dat er misschien nog iets door de kabelaars betaald moet worden voor de doorgifte van een handvol buitenlandse zenders.

Gevolg van deze uitspraak is dat de aansluitcontracten van Lira en de andere CBO’s (acteurs/Norma en regisseurs/Vevam) in wezen hun werking hebben verloren. Het enige dat de makers nu nog rest, is de ‘proportionele billijke vergoeding’ die de Auteurswet in het tweede lid van art. 45d aan de makers toekent en die door de CBO’s moet worden geïnd. En oh ja, er is nòg iets dat Lira kan doen: op naar de Hoge Raad!

(Zie overigens ook mijn eerdere blog na het vonnis van de rechtbank in ‘Lira/Ziggo’ hier. Vragen? Neem contact op met erik.devos@kracht-advocatuur.com)

Geplaatst in De Kabeloorlog (2012 - ... ), Internet, Lira/Ziggo, Norma/NL Kabel | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Publicatieverbod per uur

img_3067

Te betalen dwangsommen, p: EdV

Een interessant vonnis ter bevestiging van een publicatieverbod van de Rechtbank Gelderland. In het kort: een ‘publicist’ heeft op zijn website processtukken uit een lopend strafrechtelijk onderzoek gepubliceerd, waaronder getuigenverklaringen. In een eerder kort geding d.d. 8 april 2016 had de Staat (het Openbaar Ministerie) al een publicatieverbod gevorderd en gekregen. Inmiddels is de termijn van het vorige verbod verlopen, maar het onderzoek is blijkbaar nog niet afgerond. In een nieuwe rechtszaak vordert de Staat opnieuw een publicatieverbod op straffe van een dwangsom per uur.

Een publicatieverbod (een ‘uitingsverbod’) is in grondrechtelijk opzicht een moeilijke kwestie. De vrijheid van meningsuiting is immers een groot goed, en om dat recht te beperken, moeten er overtuigende redenen zijn: het verzekeren van eerlijke rechtspraak kan zo’n overtuigende reden zijn. Aan de andere kant, is openbaarheid van de rechtspraak óók een pijler van de rechtstaat, dus in beginsel moet daarover kunnen worden geschreven door wie dan ook – of niet?

Toewijzing van een vordering tot staking van bepaalde publicaties en/of staking van  aangekondigde uitlatingen vormt een beperking op het grondrecht van vrijheid van meningsuiting dat aan iedereen op grond van artikel 10 lid 1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (het ‘EVRM’) toekomt. Dit recht kan volgens het tweede lid van dat verdragsartikel worden beperkt ‘indien deze beperking bij de wet is voorzien en deze in een democratische samenleving noodzakelijk is, bijvoorbeeld ter bescherming van de goede naam of de rechten van anderen’.

De rechter moet bij een publicatieverbod een afweging maken van twee, ieder voor zich hoogwaardige, maatschappelijke en persoonlijke belangen: aan de ene kant het belang van een partij dat hij niet wordt blootgesteld aan potentieel schadelijke publicaties, en aan de andere kant het belang van de publicerende partij dat hij zich in het openbaar kritisch, informerend, opiniërend, en/of waarschuwend moet kunnen uitlaten ter voorlichting van anderen omtrent misstanden die hen zouden kunnen raken. Welke van deze belangen de doorslag behoort te geven, hangt af van alle terzake dienende omstandigheden van het geval.

In deze rechtszaak stond het belang van de publicist dat hij het publiek kon informeren tegenover het belang van het Openbaar Ministerie bij een ongestoorde rechtsgang. Het Openbaar Ministerie nam de stelling in dat het beginsel van ‘fair trial’ in het strafproces, wat door de Staat moet worden beschermd, onder druk komt te staan als getuigenverklaringen andere getuigen in dezelfde strafzaak bereiken voordat zij zelf zijn gehoord, waardoor het proces van waarheidsvinding ernstig kan worden verstoord; en bovendien dat door openbaarmaking van de vertrouwelijke documenten moest worden gevreesd voor de veiligheid van de getuigen.

In het vonnis in april had de voorzieningenrechter al geoordeeld dat het belang van de publicist bij openbaarmaking minder zwaar weegt dan het belang van het Openbaar Ministerie bij vertrouwelijkheid van (onder meer) getuigenverklaringen. In het nieuwe vonnis ziet de rechtbank geen reden om af te wijken van wat eerder is geoordeeld en legt opnieuw een publicatieverbod op. Aangezien het om publicaties op een website gaat, geldt het verbod gedurende 6 maanden, en wordt er bovendien een dwangsom van Eur. 2.500,- per uur opgelegd. De publicist mag op zijn eigen website ook geen hyperlinks plaatsen naar andere plekken op het internet waar de informatie te vinden zou zijn.

Ik kan me niet herinneren dat ik eerder een uitspraak heb gezien waarin een dwangsom per uur werd opgelegd, maar onlogisch is het niet: informatie op internet kan razendsnel op andere websites en -fora worden gekopieerd, zodat een enkele publicatie tot gevolg kan hebben dat informatie in feite ongelimiteerd wordt vrijgegegeven. In dat opzicht doet deze zaak denken aan de publicatie van de naaktfoto’s van Britt Dekker door Geen Stijl: een flinke dwangsom per uur zou daar waarschijnlijk ook wel hebben geholpen.

(Vragen, opmerkingen? Mail: contact@kracht-advocatuur.com, of ga naar http://www.kracht.legal)

Geplaatst in Aansprakelijkheid, Internet, Maatschappij, Onrechtmatige daad | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Hervullen van recyclebare verpakkingen en merk-inbreuk

bx500000001070931Een paar jaar geleden bepaalde de hoogste Europese rechter (het ‘HvJ EU’) dat hervullen van (in ieder geval) gasflessen is toegestaan. Voorwaarde in die zaak was dat de gasflessen in eigendom waren overgedragen. Kort daarna verdedigde ik bij de Amsterdamse rechtbank het recht van bierbrouwerij Olm om gebruikte Heineken-bierfusten te hervullen met Olm-bier. Olm kreeg ongelijk, wat me nog steeds een beetje dwars zit. Mijn schrijnende wond werd onlangs opengehaald door een uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van 31 augustus 2016, waar ik (gelukkig) niet bij betrokken was. Read ‘m and weep!

De recente strijd tussen de twee bakkers kan als volgt worden samengevat. Grote bakker De Market Foodgroup (‘MFG’) verkoopt  onder de merknaam ‘Bakkerij ’t Stoepje’ diverse soorten brood. Het brood wordt aan winkeliers (waaronder marktkooplui) geleverd in gele kratten waarop het merk ‘Bakkerij ’t Stoepje’ staat. Bakker ‘De Bakkerie’ verkoopt eveneens brood en broodwaren, en doet dat ook aan winkeliers en marktkooplieden. En het brood van De Bakkerie wordt óók geleverd in gele kratten; en soms zelfs in de gele kratten van ’t Stoepje…

De kratten van ’t Stoepje worden na gebruik door de winkeliers/marktkooplui ingeleverd bij MFG/’t Stoepje; maar ook bij de Bakkerie. Weliswaar heeft de Bakkerie haar eigen kratten, maar ze deinst er niet voor terug om de ingeleverde MFG-kratten te hergebruiken, dat wil zeggen, dat de Bakkerie de MFG-kratten hervult met haar eigen brood en die kratten vervolgens weer levert aan de marktkooplui, die ze dan weer in hun kramen zetten.

De analogie met ‘mijn’ Olm-zaak drong zich ogenblikkelijk aan me op: grote bakker/brouwer tegen kleintje, hervullen van kratten/vusten, uitputting van het merkrecht doordat de kratten/vusten van eigenaar zijn verwisseld. En daar houdt de overeenkomst niet op: ook hier wordt de hergebruiker in het ongelijk gesteld.

Het grote verschil was, dat in de zaak van Olm vs. Heineken er sprake was van stalen bierfusten die via diverse winkels  door het hele land rouleerden. Allerlei partijen kochten die fusten, variërend van café’s tot studentenverenigingen; en slechts een klein deel van die fusten kwam weer terug bij de brouwers. Waar het vooral om ging, was dat via de groothandel (de Makro), de fusten tamelijk willekeurig weer werden geretourneerd aan Heineken respectievelijk Olm, en dat zowel Heineken als Olm elkaars fusten (voorzien van elkaars merknaam) vervolgens vulden met het eigen bier en leverden aan de eigen verkopers.

Waar de uitkomst in beide zaken op hangt, is de eigendomsvraag: wie is de eigenaar van de kratten/fusten? Als de krat of het fust is verkocht, kan de merkhouder zich niet tegen verder gebruik verzetten (zijn merkrecht is ‘uitgeput’). Maar als de merkhouder de krat/het fust al die tijd in eigendom heeft gehouden, bijvoorbeeld door bij de verkoop van het bier/brood een eigendomsvoorbehoud te maken, dan is zijn merkrecht niet uitgeput. De vraag is natuurlijk: is het überhaupt wel mogelijk om te zeggen dat het produkt wèl verkocht wordt, maar de (recyclebare) verpakking nìet?

Het antwoord op die laatste vraag is, helaas, ‘ja’. In de zaak tussen de twee brouwers oordeelde de rechter in kort geding dat Heineken het bier had verkocht maar eigenaar was gebleven van de fusten, en in de zaak tussen de twee bakkerijen ging het niet anders. MFG heeft aan zijn afnemers het brood verkocht in kratten met zijn merk er op, en die kratten hebben geen deel uitgemaakt van de transactie: in de algemene voorwaarden tussen MFG en verkoper is zelfs uitdrukkelijk bepaald dat de kratten eigendom van MFG blijven en niet voor ander brood mogen worden gebruikt.

Dus, om kort te gaan, het hervullen van recyclebare verpakkingen kan door een merkhouder eenvoudig worden voorkomen door tijdig te zeggen dat de verpakking geen deel uitmaakt van de verkoop. Helemaal bevredigend vind ik het niet, maar het is de stand van het recht.

Nb! Het NOS-journaal van 4 augustus 2011 besteedde aandacht aan de Heineken/Olm ruzie: nog HIER te bekijken. Ik maakte er een video over, zie HIER. Het vonnis wordt besproken in een andere vlog/blog, zie HIER.

(Vragen, opmerkingen? Mail: erik.devos@kracht-advocatuur.com)

Geplaatst in Merkenrecht | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen